Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej z dnia 6 listopada 2008 roku wprowadza WZORY ŚWIADECTW (patrz podstrona „REGULACJE PRAWNE”) – załączniki nr 1, 2, 3 i 4.

Załącznik nr 1. Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego.

Załącznik nr 2. Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Załącznik nr 3. Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego.

Załącznik nr 4. Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej części budynku stanowiącą całość techniczno-użytkową