Termowizja, a właściwie termografia budynku jest metodą wskazywania rozkładu temperatury na części powierzchni obudowy budynku, przegrody lub powierzchni (jak np. ślad dłoni pozostawionej na ścianie, poniżej)

IR 0341 dłoń

W kontekście obowiązującej normy EN 13187:1998, termografię wykonuje się za pomocą systemu detekcji promieniowania podczerwonego, który wytwarza obraz pozornej temperatury promieniowania mierzonej na powierzchni obiektu.

Natężenie obrazu jest zależne od:

 • temperatury powierzchni,
 • charakterystyki powierzchni,
 • warunków otoczenia,
 • przetwornika kamery termowizyjnej.

Procedura pomiarowa obejmuje również interpretację termogramów, przedstawionej w załączonym raporcie z badań.

Przykładowe raporty

Raport

Kliknij tutaj, aby pobrać pełny raport (PDF)

Pomiary termowizyjne stosowane są m.in. w następujących przypadkach:

 • wykrywania zawilgoceń, błędów w izolacji cieplnej budynków i urządzeń chłodniczych, miejsc ucieczki ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania, lokalizacji miejsc pęknięć sieci grzewczej i wodociągowej,
 • badania stanu izolacyjności cieplnej budynków nowych lub modernizowanych, w celu sprawdzenia jakości wykonanych prac i zastosowanych materiałów oraz poprawności rozwiązań projektowych,
 • wykrywania pęknięć i niejednorodności materiałów,
 • wykrywania zbrojeń w betonie po uprzednim ich indukcyjnym nagrzaniu,
 • badania urządzeń grzejnych gospodarstwa domowego,
 • wykrywania w ścianie punktów przegrzania instalacji elektrycznej,
 • wykrywania punktów przegrzania w urządzeniach i instalacjach elektrycznych, jak np. bezpieczników, styków, łączników,

Podany wyżej wykaz nie jest w pełni wyczerpujący. Podane przykłady stanowią jedynie część obszaru, dotyczącego budownictwa.

Konkretne przykłady i ich skutki

nieprawidłowe zainstalowanie występu okna – szkody spowodowane przez wilgoć to np. pleśń i grzyb,
uszkodzony styk w gniazdku elektrycznym – wysoki wzrost temperatury, grożący wybuchem pożaru,
utlenione gniazdko bezpiecznika, powstałe na skutek zwiększonego obciążenia, grożące wybuchem pożaru,
niedobory izolacji, np. w szkielecie dachu, z powodu kurczenia się z upływem czasu – wnikające zimne powietrze obniża izolacyjność,
ciąg, występujący wokół ościeżnic okiennych i drzwiowych, pod listwami przypodłogowymi – powoduje wychłodzenie pomieszczeń,
uwięzienie wilgoci w konstrukcji dachu o małym spadku – może być jedną ze znaczących przyczyn zawalenia się dachu,

W Polsce pomiary wykonuje się najczęściej przy różnicy temperatury powietrza po obu stronach ściany osłonowej nie mniejszej niż 10°C. W celu uniknięcia wpływu operacji słońca na rozkład temperatury na ścianach osłonowych, badania termowizyjne wykonywane są najczęściej wieczorem lub w nocy. Najwłaściwszym czasem dla badań jest okres od listopada do lutego.

Wysoka czułość, duża dokładność oraz dobra rozdzielczość stosowanych obecnie kamer termowizyjnych, pozwala na uzyskanie termogramów o jakości pozwalającej na wykrycie wszystkich anomalii rozkładu temperatury w przegrodach budowlanych. Badania termowizyjne służą przede wszystkim do oceny jakościowej.