Ostatnia aktualizacja 26.05.2016

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

AGNIESZKA BAJDOR

Nr uprawnień 6421

Tel: +48 791 722 150
E-mail: [email protected]
Adres strony: www.meritowyceny.pl

W obszarze działalności leży m.in. sporządzanie wycen:

 • Nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych,
 • Nieruchomości budynkowych i lokalowych,
 • Spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i lokali użytkowych
 • Nieruchomości komercyjnych, biurowych, handlowo-usługowych,
 • Innych.

Wyceny dla następujących celów:

 • Kupna i sprzedaży nieruchomości,
 • Postępowań skarbowych i podatkowych,
 • Aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • Podziału majątku,
 • Określenia opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • Ubezpieczenia,
 • Innych

Cennik usług – koszt usługi wyceniany jest indywidualnie. Koszt wyceny nieruchomości zależy od następujących czynników:

 • Charakteru, rodzaju i wielkości części składowych stanowiących przedmiot wyceny,
 • Kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywanymi czynnościami,
 • Stanu dokumentacji przedstawionej przez zleceniodawcę,
 • Terminu wykonania wyceny,
 • Nakładu pracy rzeczoznawcy.

Wyceny są wykonywane są rzetelnie, profesjonalnie oraz fachowo. Gwarantuję wysoki poziom merytoryczny oraz standard wykonywanych wycen. Jestem ubezpieczona z tytułu odpowiedzialności zawodowej w PZU S.A.

Zapraszam Państwa do współpracy.

Agnieszka Bajdor

Dane firmowe:

Merito Agnieszka Bajdor
Adres: Jasna 28, 44-100 Gliwice
NIP: 6312273202
Tel: +48 791 722 150
[email protected]