Świadectwo energetyczne bez tajemnic

Buduj Ekologicznie Świadectwo energetyczne ma przede wszystkim na celu poszerzenie wiedzy na temat energochłonności budynku, a nie nałożenie kolejnych opłat i wymogów formalnych. Pozwoli ono lepiej poznać strukturę kosztów, które będziemy musieli ponieść w procesie zarządzania nim.

http://muratordom.pl/eko-murator/buduj-ekologicznie/swiadectwo-energetyczne-bez-tajemnic,116_4049.html